Τρεις μέρες 4-5-6 Μαρτίου 2022 – Δεκαοκτώ  Ελληνικές Παραγωγές θα ταξιδέψουν τον Ελληνικό Πολιτισμό σε Αμερική, Ευρώπη και παγκοσμίως.