Το Ελληνικό σχολείο στο Τέναφλαϊ τίμησε την εθνική επέτειο

0
4

Το Ελληνικό σχολείο στο Τέναφλαϊ τίμησε την εθνική επέτειο.

Πηγή